9/5/11

Des-kontrol eta Herri Norte Taldearen arteko lehen hurreratzea

Info Sare Antifaxista

Zuzenean atxikitutakoa, des-kotrolek eta Herri Norte Taldeak azken hilabetetan izandako bileren lehengo emaitza da.
Komunikatua
Des-kontrol eta Herri Norte Taldea, euren arteko gatazka berbideratzeko helburuaz elkarrekin hainbat bilera burutu eta gero, akordio batera heldu dira eta izandako hutsegiteak onartzen dituztela eta hauek ez errepikatzeko konpromisoa hartzen dutela bere gain publikoki jakinarazi nahi dute.Lerro hauen bitartez, Herri Norte Taldeak eta Des-kontrolek konpondutzat jotzen dute gatazka.

2011ko maiatzaren 3a.Comunicado
Tras varias reuniones realizadas entre Des-Kontrol y Herri Norte Taldea, con el fin de reconducir la confrontación existente entre ambos, las partes implicadas han llegado a un acuerdo y quieren hacer saber públicamente que reconocen haber cometido errores y que se comprometen a no repetirlos.Con estas líneas, Herri Norte Taldea y Des-Kontrol dan por zanjada la confrontación.A 3 de mayo de 2011.

No hay comentarios: